Om utbildningen

Praktisk information om Folkuniversitetets utbildning till Drifttekniker kraft-värmeproduktion.

Utbildningen till Drifttekniker kraft-värmeproduktion ges på distans med cirka 9 timmar lärarledd fjärrundervisning och några timmar handledning varje vecka. Vid 8 tillfällen har vi dessutom fysiska träffar i Karlstad eller hos något av våra samarbetsföretag. Första träffen sker i samband med starten av utbildningen. Det är en heltidsutbildning och du bör räkna med att behöva lägga i snitt 40 timmar per vecka på studierna. 

Du behöver ha tillgång till dator och stabil internetuppkoppling under dina två år på utbildningen. Det är också bra om du har viss datorvana, gärna i de vanligaste Microsoft Officeprogrammen då du under studietiden har tillgång till dessa via skolan och använder dem i kurserna. 

Förutom liveföreläsningar, lektioner, handledning och egna studier ingår en hel del samarbetslärande, vilket speglar hur du kommer att arbeta i din kommande yrkesroll. Examineringen i de flesta kurser består av inlämningsuppgifter, laborationer och tentamen i olika former. Genom upplägget, får du inte bara relevanta fack- och ämneskunskaper, du utvecklar även dina generella förmågor så som samarbete, problemlösning, ansvarstagande samt skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.

Du behöver ha tillgång till dator och stabil internetuppkoppling under dina två år på utbildningen. Det är också bra om du har viss datorvana, gärna i de vanligaste Microsoft Officeprogrammen då du under studietiden har tillgång till dessa via skolan och använder dem i kurserna. 

Lärande i arbete (LIA) 

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), på totalt 21 veckor, uppdelad på 2 kurser. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA.

Flertalet av de anläggningar som tar emot LIA-studerande kategoriseras av staten som en verksamhet som är nödvändig för att samhället ska fungera, så kallad samhällsviktig verksamhet. Därför gör de ofta en säkerhetskontroll av den studerande i samband med att hen söker LIA-plats hos dem.

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Särskilt stöd 

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd kontaktar du oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar.