Utbildningens innehåll

Yh-programmet Tandsköterska består av 65 veckor heltidsstudier, varav 16 veckor består av LIA-kurser.

Här kan du läsa om programmets alla kurser, ett urval av dess innehåll och mål. Alla kurser ger dig både kunskaper, kompetenser och praktiska färdigheter inom respektive ämnesområde.
Yrkeshögskolepoäng förkortas yhp och 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier. Kurserna presenteras i bokstavsordning.

 

 • Anatomi, anestesi och farmakologi, 25 YH-poäng
 • Etik, bemötande och kommunikation, 15 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 15 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
 • Material, miljö och hantering av farligt avfall, 20 YH-poäng
 • Odontologi 1, 40 YH-poäng
 • Odontologi 2, 30 YH-poäng
 • Oral hälsa 1, 25 YH-poäng
 • Oral hälsa 2, 30 YH-poäng
 • Tandvårdens verksamhet och organisation, 15 YH-poäng
 • Vårdhygien och smittskydd, 25 YH-poäng