Lärande i arbete - LIA

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet.

LIA är i tre perioder, en på 3 veckor, en på 5 veckor och en längre på 8 veckor. Våra samarbetspartners, Folktandvården i Jämtland, Västernorrland och Norrbotten samt vissa privata kliniker, erbjuder LIA-platser. Du som studerande kan också själv ordna en egen LIA-plats, så länge den följer utbildningens krav. I vissa fall kan praktikplatser bli fördelade så att resa till annan ort krävs.

Genom vårt samarbete med Erasmus har du även möjlighet att göra din LIA-period i ett annat land. Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Det är genom LIA-perioden du sätter prov på de teoretiska kunskaper du fått till dig av under klassrumsundervisningen och det är där ute på din LIA-plats som teorin faller på plats.