Om utbildningen

Utbildningstiden är 1,5 år och omfattar 65 veckor. Av dessa är 49 veckor teori och 16 veckor praktik så kallad Lärande i Arbete (LIA). Utbildningen varvar teori och praktik vilket innebär att du direkt kan tillämpa dina kunskaper i verkligheten.

Om utbildningen

Utbildningens innehåll har utvecklats i aktivt samarbete med tandvården i Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Östergötland. Utbildade Tandsköterskor kommer att behöva rekryteras inom de närmaste åren och platser för Lärande i Arbete (LIA), som är en viktig del i utbildningen, ställs till förfogande av samarbetsparterna.

Vad innebär yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet deltar aktivt i utbildningen. En betydande del av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Föreläsare

Vi använder oss av flera olika föreläsare som återkommer under utbildningen. Varje föreläsare är expert på sitt område med erfarenheter av det som du ska lära dig i kursen. Ibland ordnas gästföreläsare för att förstärka delar i kursinnehållet.

Studiebesök och gästföreläsningar

Vi som utbildningsanordnare ordnar också studiebesök och gästföreläsningar under fysiska träffar.

Examen

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen Tandsköterska. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Europass

Vid examen får du ett Europass-tillägg till examensbeviset. Som ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft har de tagit fram en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Europass-tillägg till examensbevis är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska användas som ett komplement.