Behörighet och urval

För att söka till Tandsköterska krävs grundläggande behörighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur antagningsprocessen går till.

Du ansöker till utbildningen via digitalt ansökningsformulär. Bifoga dokument som styrker gymnasiebetyg med minst godkänt i 2 250 gymnasiepoäng (eller motsvarande).

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du uppvisa:

  • betyg som motsvarar 3-årigt gymnasium
  • lägst betyg/E/G/3 i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • lägst betyg/E/G/3 i Engelska 5

Betyg som styrker din behörighet till utbildningen ska bifogas din ansökan.

Reel kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

  • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
  • Ladda ner blanketten Formulär för kompetenskartläggning, se nedan
  • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning

 

Särskild behörighet

2 § För behörighet att antas till utbildningarna ställs följande krav på särskilda förkunskaper: Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 och Engelska 5.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval. Detta urval sker genom ett obligatoriskt prov som mäter Dina kunskaper vid ansökningstillfället.

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kommer att kallas till en informationsdag om utbildningen till tandsköterska. Under informationsdagen kommer det att ske två saker. För det första kommer alla behöriga sökande att få information om utbildningen och hur det är att vara yrkesverksam tandsköterska. För det andra kommer de sökande att få delta i ett skriftligt prov där läs- och skrivförmåga i svenska prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.

Antagning

När antagningsprovet är genomförts rangordnas de sökande efter poängen från provet. De sökande antas till utbildningen enligt denna rangordning. När utbildningens platser är fyllda tilldelas reservplatser enligt samma rangordning.
Övriga behöriga sökande som ej skrivit provet kommer tilldelas de sista reservplatserna med hjälp av lottning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet