Specialistundersköterska

Som specialistundersköterska med denna inriktning arbetar du hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Du har en viktig roll i rehabteamet och arbetar i nära samarbete med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Dina arbetsuppgifter kan bestå av att identifiera och dokumentera aktivitetsförmåga, göra riskbedömningar, leda anpassade aktiviteter och handleda/utbilda inom området. Du kan, på delegering, självständigt få utföra hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder/aktiviteter.