Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren och de studerande.

I ledningsguppen för utbildningen Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering ingår följande representanter från arbetslivet:

  • Diakonistiftelsen Samariterhemmet
  • Attendo
  • Tierps kommun
  • Uppsala kommun