Behörighet och urval

Behörighet till utbildning Specialistundersköterska

Behörighet

 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen.
  Läs mer om Grundläggande behörighet här

Särskilda förkunskaper

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyg E/G/3 för Särskilda förkunskaper i följande kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet:
• Medicin 1, 150p
• Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
• Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet:
Arbete som undersköterska inom vård och omsorg. 1 år heltid.

Bifoga i ansökan

För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivet av rektor eller vidimerad.

Om du har utländska gymnasiebetyg ska dessa översättas och valideras av Universitetet och Högskolerådet, läs mer på UHR.

Man kan antingen skanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. 

Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Bedömning av reell kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 • Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning 

20-procentsregeln

Utbildningsanordnaren har beslutat att inte använda denna regel så länge antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser.

Det finns möjlighet att bli antagen till en utbildning även om man inte uppfyller behörighetskraven. Folkuniversitetet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Eftersom högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denn aregel kallas den ofta för 20-procentsregeln.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta genom att åberopa 20-procentsregeln i din ansökan så att Folkuniversitetet kan bedöma den på rätt sätt.

Så här gör du för att ansöka med 20-procentsregeln:

 1. Bifoga alla dokument du kan styrka.
 2. Bifoga ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas vidare i urvalsprocessen från Folkuniversitetet. 

Urvalsprocessen kan bestå av tester och/eller intervjuer, det varierar efter utbildning.