Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen VA-projektör? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 §

Särskilda förkunskapskrav

Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2a/2b eller 2c eller motsvarande kunskaper
Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.

Eller:
Godkänt betyg/E i Bygg och anläggning 1 och 2 eller motsvarande kunskap.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än platser görs ett urval bland de behöriga sökande.