Ledningsgrupp

Folkuniversitetets YH-utbildning till Energi- och fastighetstekniker utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

 • Sotning och ventilation AB
 • HSB Värmland
 • Riksbyggen Värmland
 • Region Värmland, Fastighet
 • Karlstad kommun, Fastighet
 • Siemens AB
 • Assemblin
 • Energi- och miljötekniska föreningen
 • Representant från Karlstads universitet
 • Representant för gymnasiet
 • Utbildningsledare från Folkuniversitetet
 • Studeranderepresentanter från klasserna