Energitekniker

Vill du jobba med service, miljö-, klimat- och byggnadsfrågor inom fastighetsområdet? Då är rollen som Energitekniker något för dig.

Vad gör en energitekniker?

Du har som energitekniker ett stort ansvar för drift, underhåll och optimering av olika system som finns i den byggnad som du ansvarar för. Du kommer att jobba med olika fastighetssystem, så som värme, ventilation, tappvarmvatten, belysning mm; hur dessa hänger ihop, hur de styrs och optimeras på bästa sätt utifrån gällande lagstiftning och kundens önskemål.

Alla fastighetsägare måste hjälpas åt för att vi ska kunna uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Som energitekniker kommer du att jobba med olika typer av åtgärder för att minska energianvändningen i de byggnader du ansvarar för. Det handlar om allt från att styra och optimera belysning och ventilation till att planera, genomföra och följa upp byten av hela värme- och ventilationssystem, förbättra en byggnads klimatskal mm. Du kommer snabbt att lära dig att den bästa kilowatten är den sparade kilowatten, såväl för plånboken som för miljön och klimatet.

Du har också till uppgift att tillmötesgå fastighetsägarens och hyresgästernas krav och förväntningar på bästa möjliga sätt och möta dem där de befinner sig. Det gäller allt från inomhusklimat och komfort till miljömässiga och ekonomiska aspekter. Du är många gånger företagets eller organisationens ansikte utåt i möte med kunden och ägaren, så god kommunikationsförmåga är centralt i yrkesrollen. Att professionellt kunna arbeta fram och upprätthålla goda relationer är a och o för att kunna genomföra ett gott arbete som energitekniker.

I din yrkesroll behöver du ha förmåga att träffa olika typer av människor, ha flera uppdrag på gång samtidigt och snabbt anpassa dig till det som behöver prioriteras. Ingen dag är den andra lik, då du jobbar med att dels drifta, underhålla och förbättra olika fastighetssystem, dels problemsöka och avhjälpa fel som uppstår. Du kommer att jobba med såväl gamla som helt nya fastigheter med olika typer av styrsystem och byggnadsfysiska förutsättningar – det är stor skillnad mellan till exempel en skola byggd i mitten på förra århundradet och en som byggdes för bara något år sedan. Även hyresgästerna varierar stort, allt från sjukhuspersonal, studenter och administrativ personal till shoppninggäster, motionärer och boende i lägenhet. Det är din uppgift att tillse att de är nöjda med den miljö de befinner sig i samtidigt som fastighetsägarens kostnadskalkyl för drift- och underhåll samt nyinvesteringar håller.

Var får jag jobb?

Du kommer att kunna arbeta som fastighetstekniker och drift-, energi-, och/ eller servicetekniker med inriktning mot fastigheter, såväl nya som gamla. Du kan söka anställning dels hos privata fastighetsbolag, som äger bostäder, köpcentrum, kontor, serviceinrättningar mm, dels inom den offentliga sektorn som kommuner regioner och myndigheter, som äger allt från skolor, anstalter och sjukhus, till kontor och lagerbyggnader.

Arbetsmarknaden ser mycket god ut de närmaste åren på grund av både pensionsavgångar och omstruktureringar. Det befintliga fastighetsbeståndet behöver både driftas och energieffektiviseras för att kunna möta Sveriges miljö- och klimatmål. Samtidigt fortsätter byggandet av nya toppmoderna fastigheter som behöver förvaltas och driftas på bästa sätt utifrån den nya tekniken. Du kommer kort sagt att jobba i en bransch där utvecklingen fortsätter med raskt tempo, vilket kräver att du är intresserade av att ständigt lära dit nytt och utveckla dig i din yrkesroll.