Om utbildningen

Praktisk information om Folkuniversitetets utbildning till Energitekniker.

Utbildningen är på heltid och undervisningen bedrivs plats i våra lokaler i Karlstad eller Arvika. Som studerande kan du välja från vilken ort du vill delta. Det är en heltidsutbildning och du bör räkna med att behöva lägga i snitt 40 timmar per vecka på studierna, dels på lärande i grupp, dels för eget lärande samt även på studiebesök och träffar med arbetslivet.

Undervisningen bygger på en kombination av teori och praktik. Teoretiska genomgångar varvas med självständiga praktiska övningar, arbete i grupp och studier i fält. Du kommer i olika uppgifter, exempelvis laborationer och case, att samverka med studiekamrater för att träna på att ge stöd, reflektera och ge varandra återkoppling. Examineringar kan ske genom exempelvis laborationer, skriftliga inlämningar, muntliga presentationer och tentor. 

Genom upplägget, får du inte bara relevanta fack- och ämneskunskaper, du utvecklar även dina generella förmågor så som samarbete, problemlösning, ansvarstagande samt skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska. 

Lärande i arbete (LIA) 

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), som är förlagd till en kurs om 22 veckor, uppdelad på 3 perioder. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA. 

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Särskilt stöd 

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd kontaktar du oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar.