Ny utbildning till arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn

Hösten 2021 klev 26 personer in på den nya utbildningen till arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn. En utbildning som kan leda till både nya arbetsuppgifter och en ny karriär.

Två studenter från utbildningen Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, Gävle

- Arbetsmiljöingenjörerna kommer framför allt att kunna stötta linjesupportande
verksamhet, det vill säga de ska kunna gå in och utgöra byggarbetsmiljösamordningsstöd i både projektering och utförandefasen. Det är något som idag finns i en väldigt begränsad utsträckning vad gäller kunskap kopplad till byggproduktion, säger Patricio Widén som är lärare på utbildningen.

Två års utbildning (75% på distans)

Den nya utbildningen arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn kom till efter diskussioner mellan MYNAK (Myndigheten för arbetsmiljökunskap), branschorganisationer och flertalet byggföretag. Utbildningsanordnare är Folkuniversitetet Gävleborg som fått klartecken till tre utbildningsstarter åren efter varandra. Under fyra terminer utbildas de studerande i mer omfattande kunskaper om arbetsmiljölagar inom byggbranschen. De kommer sedan att kunna stötta en organisation genom en hel byggprocess, vilket innebär att både vara med i de tidiga skeendena som anbud och projektering samt fungera som en operativ hjälp vid själva produktionen. Utbildningen omfattar distansstudier på 75 % vilket gör att de studerande har vissa möjligheter att kombinera studier med ordinarie arbete. 

Specialanpassad efter byggsektorns behov

För att kunna söka krävs minst två års yrkeserfarenhet på minst halvtid varav 6 månader måste vara inom bygg, anläggning, energi, processteknik eller linjeoperativt stöd. Trots att utbildningen är helt ny och kräver en viss yrkeserfarenhet gick det snabbt att fylla platserna.
- Det finns många utbildningsanordnare som konkurrerar om verksamheten att få genomföra utbildning. Men den här utbildningen är unik i sitt slag. Arbetsmiljöingenjörerna kommer att vara rustade att arbeta med specialinriktning inom byggbranschen, säger Patricio Widén.

Uppskattade praktikanter

Vid tre tillfällen under utbildningen ska de studerande gå ut på så kallad LIA, lärande i arbete, och Patricio Widén har redan blivit kontaktad av flera företag som är intresserade av att ta emot dem.
- Många av de här företagen vill att eleverna ska vara specialinriktade på någonting, men vi vill bygga generalister inom byggarbetsmiljö. Därefter kan respektive student givetvis välja att bli specialist inom ett visst område, till exempel väg och anläggning, husproduktion eller kommersiell verksamhet, säger Patricio Widén. 

Lärorikt och angeläget

Marcus Bergqvist som studerar på utbildningen uppskattar framför allt att få lära sig mer om hur han kan påverka sina kollegor.
- Konsekvenstänket kan vara bristfälligt vilket kan skrämma mig ibland. Så länge ingen ställer krav så rullar det bara på och det har varit många ögonöppnare de två månader vi har läst. Jag har tänkt ”Hur är det möjligt att jag inte hade en aning om det här, när jag ändå jobbat som rörmokare i åtta år?” Det finns mycket att arbeta med och jag vill vara med och förändra. Det är fullt möjligt att ha en noll-vision på byggena vad gäller olyckor och dödsfall! Han är mycket nöjd med utbildningen så här långt och får medhåll av sin kurskamrat Malena Svedlund. 

- Vi får rätt tänk från början för att kunna jobba hälsofrämjande och förebyggande och se saker innan de händer, säger hon.
Efter utbildningen vill Malena Svedlund fortsätta driva företag för att kunna stötta i de frågor hon brinner för.
- Det finns jättemånga företag som jobbar stenhårt med de här frågorna men man kan alltid bli bättre och utvecklas. Alla aspekter måste vägas in, även mjuka värden som de psykosociala vilket det är många företag som tappar. Inte minst ute på byggen, säger hon.

Efterfrågad kompetens

För de studerande som hellre vill ha en anställning finns flera möjligheter, menar Ulrika Dolietis. Hon är vd på branschorganisationen Håll nollan, som arbetar för noll olyckor i byggbranschen, och sitter även med i ledningsgruppen för den nya utbildningen.
- Arbetsmiljöfrågorna får mer fokus i samhället i stort och även i byggbranschen, vilket är glädjande. Det gör att arbetsmiljöingenjörernas kompetens efterfrågas på ett helt annat sätt i dag. Utbildningen ger ju både en djupare och en bredare kunskap i arbetsmiljö som flera har arbetat med tidigare. Förhoppningsvis får många en ny yrkesbana – att arbeta med arbetsmiljö är fantastiskt roligt och utvecklande.

Text och bild: Annika Wigö