Om utbildningen

Praktisk information om Folkuniversitetets utbildning till Arbetsmiljöingenjör.

Att studera till Arbetsmiljöingenjör på distans vid Folkuniversitetet kombinerar friheten att studera varifrån du önskar med ansvaret att aktivt delta i ditt lärande. Lärplattformen Moodle står i centrum för din utbildning och den hjälper dig strukturera dina studier genom en tydlig kursplanering. Kurserna innehåller både teoretiskt material och praktiska övningar. Regelbundna handledningstillfällen och lärarledda föreläsningar varje vecka kompletterar ditt lärande, vilket säkerställer flexibilitet utan att kompromissa med utbildningens kvalitet. 

En stor del av utbildningen består av gruppuppgifter och detta arbete simulerar arbetslivets förhållanden, ger värdefull erfarenhet av teamarbete, samt förbereder dig för arbetsmarknaden. Engagemang och aktivt deltagande krävs genomgående i utbildningen, från förberedelser inför lektioner till genomförandet av olika projekt.

I din resa mot att bli en Arbetsmiljöingenjör kommer du att följa en välstrukturerad veckoplan som stödjer ditt lärande och utveckling. Eftersom det är flera olika yrkesverksamma lärare som undervisar på utbildningen kan det vara små skillnader i struktur från kurs till kurs, men det finns alltid en tydlig grundstruktur att utgå från. Varje kurs inleds med en instuderingsvecka som ger dig möjlighet att sätta dig in i kursmaterialet, något som gör att det blir mer effektivt vid föreläsningarna eftersom du redan vet vilka delar av materialet du behöver få mer förklaringar till. Varje vecka inleds med föreläsningar om veckans tema. Du får sedan uppgifter att arbeta med, i grupp eller enskilt. I mitten av veckan är det ett gemensamt seminarium där uppgiften tas upp och diskuteras. Du arbetar sedan vidare med din grupp. Denna cykel av självstudier, samarbete och direkt feedback bildar kärnan i vår utbildningsmetodik, utformad för att ge dig en praktisk och relevant utbildning inom arbetsmiljö.

Utöver det digitala klassrummet, där du kommer att interagera med både lärare och klasskamrater, innehåller utbildningen även flera fysiska träffar. Totalt är det 29 dagar på plats och dessa fördelas så du kommer vara på plats tre dagar åt gången. Dessa närträffar ger en ytterligare dimension till dina studier, där du kan delta i praktiska övningar, knyta kontakter med klasskamrater, lärare och arbetsliv, samt få tillgång till inspirerande gästföreläsningar.

Vårt mål är att erbjuda en utbildning som ger dig de viktigaste färdigheterna inom arbetsmiljö och gör dig redo att arbeta i en intressant och varierad bransch. 

 

Lärande i arbete (LIA) 

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), som är förlagd till två kurser på sammanlagt 24 veckor. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA. 

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Särskilt stöd 

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd kontaktar du oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar.