Behöver folk som kan omsätta kunskaperna i praktiken

Senast ändrad

Malin Holländer, arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö, berättar varför du ska utbilda dig till arbetsmiljöingenjör på Folkuniversitetet.

Malin Liljesson, arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö

Berätta om ditt jobb.

Jag är arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö. Vår uppgift är att skapa ett så stort mervärde som möjligt för våra medlemmar, vilket vi gör genom att producera pappersmassa som vi sedan säljer vidare till andra företag. På min avdelning jobbar vi med allt som rör arbetsmiljö – från kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning, olycksfallsutredningar och andra ärenden. Vi är just nu inne i en expansiv period då vi bygger ut vår produktionsprocess för att kunna öka vår kapacitet från 425 000 ton/år till ca 700 000 ton/år. 

I och med detta har vi också förstärkt vår bemanning inom arbetsmiljöområdet, någonting som visat sig vara lättare sagt än gjort!

Det finns flera högskoleutbildningar till arbetsmiljöingenjör. Varför behövs det en YH-utbildning också?

Min uppfattning är att det behövs arbetsmiljöingenjörer i olika nivåer, det som dock är svårast att hitta är de som kan omsätta teori i praktik med en känsla för att produktion-arbetsmiljö-ekonomi ibland går hand i hand och ibland gör det inte det. I valet av de resurser vi har tagit in är givetvis den faktiska sakkunskapen en stor fråga men den sociala kompetensen är precis lika viktig. På Folkuniversitetets YH-utbildning lär man sig att läsa en lagstiftning, en rutin eller en instruktion och göra verklighet av den. Det är precis vad vi behöver. 

Vad skulle du vilja säga till dem som funderar på att gå utbildningen?

Det är en förmån att få jobba för att människor ska trivas på sin arbetsplats, inte skada sig och ha roligt. Har du intresse och engagemang för det tycker jag att du ska köra. Det finns en stor efterfrågan på dig och arbetsmarknaden ser väldigt bra ut på sikt!