Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Arbetsmiljöingenjör. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Allmän arbetsmiljökunskap

Du får du en inledande förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och vilka som deltar i ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetets styrning

Målet med kursen är att du får kunskap om arbetsmiljölagstiftningens regelverk och hur detta tolkas och implementeras.

Arbetsmiljö och säkerhet

Du får kunskaper om orsakerna till de mest frekventa olyckorna samt metoder för hur dessa kan förebyggas.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Målet med kursen är att du får kunskaper om psykosociala aspekters påverkan på medarbetares välbefinnande.

LIA 1

Du tillämpar dina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter.

Belastningsergonomiska faktorer

Målet med kursen är att du får kunskaper om människokroppens funktion samt begränsningar när det gäller fysisk och ergonomisk belastning inom såväl tjänsteföretag som tung industri.

Kemiska faktorer

Du får kunskap om kemiska faktorers inverkan på arbetsmiljön och lär dig tillämpa metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Fysikaliska faktorer

Du får kunskap om fysikaliska faktorers inverkan på arbetsmiljön och lär dig tillämpa metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Yttre miljö

Målet med kursen är att du får kunskap om sambanden mellan arbetsmiljö och yttre miljö. Du får också förståelse för den terminologi, lagstiftning och de styrmedel som används inom miljöområdet.

LIA 2

Du tillämpar dina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter. 

Examensarbete

Målet med kursen är att du självständigt ska genomföra och presentera uppdrag av undersökande karaktär. Arbetet ska genomföras och presenteras på ett vetenskapligt sätt.