Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Arbetsmiljöingenjör. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier och 400 poäng två års heltidsstudier.

Allmän arbetsmiljökunskap, 20 YH-poäng

Du får du en inledande förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och vilka som deltar i ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetets styrning, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att du får kunskap om arbetsmiljölagstiftningens regelverk och hur detta tolkas och implementeras.

Arbetsmiljö och säkerhet, 40 YH-poäng

Du får kunskaper om orsakerna till de mest frekventa olyckorna samt metoder för hur dessa kan förebyggas.

Psykosocial arbetsmiljö, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att du får kunskaper om psykosociala aspekters påverkan på medarbetares välbefinnande.

LIA 1, 60 YH-poäng

Du tillämpar dina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter.

Belastningsergonomiska faktorer, 30 YH-poäng

Målet med kursen är att du får kunskaper om människokroppens funktion samt begränsningar när det gäller fysisk och ergonomisk belastning inom såväl tjänsteföretag som tung industri.

Kemiska faktorer, 40 YH-poäng

Du får kunskap om kemiska faktorers inverkan på arbetsmiljön och lär dig tillämpa metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Fysikaliska faktorer, 40 YH-poäng

Du får kunskap om fysikaliska faktorers inverkan på arbetsmiljön och lär dig tillämpa metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Yttre miljö, 10 YH-poäng

Målet med kursen är att du får kunskap om sambanden mellan arbetsmiljö och yttre miljö. Du får också förståelse för den terminologi, lagstiftning och de styrmedel som används inom miljöområdet.

LIA 2, 60 YH-poäng

Du tillämpar dina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter. 

Examensarbete, 40 YH-poäng

Målet med kursen är att du självständigt ska genomföra och presentera uppdrag av undersökande karaktär. Arbetet ska genomföras och presenteras på ett vetenskapligt sätt.