Arbetsmiljöingenjör, Distans

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Arbetsmiljöingenjör på Folkuniversitetet i Göteborg. Arbetslivet behöver dig!

Arbetsmiljöingenjör - Folkuniversitetet i Göteborg
Sista ansökningsdatum
2023-04-15
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
30
Antal veckor LIA
24

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsmiljöhandläggare
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Arbetsmiljökonsult
 • Arbetsmiljösamordnare
 • Arbetsmiljötekniker

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Ansökan öppnar 20 februari 2023. Utbildningen startar i augusti eller september 2023.

Arbetsmarknad

Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. Efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer med praktiskt kunnande är stor inom både privat och offentlig sektor. Främst efterfrågas kompetens inom utförande och analys av olika typer av mätningar, maskinsäkerhet, riskbedömningar och bygg- och anläggningssäkerhet. Det saknas också personer med arbetsmiljökunskap på ett strategiskt plan. Efter utbildningen kan du till exempel jobba som arbetsmiljöhandläggare, arbetsmiljökonsult, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljötekniker och arbetsmiljöingenjör.

Utbildningens mål

Efter examen kan du leda arbetsmiljöarbetet i en organisation enligt gällande krav. Du har förmågan att engagera medarbetare och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen utifrån dina kunskaper om produktion samt inre och yttre miljö.

Kurser

 • Allmän arbetsmiljökunskap
 • Arbetsmiljöarbetets styrning
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • LIA 1
 • Belastningsergonomiska faktorer
 • Kemiska faktorer
 • Fysikaliska faktorer
 • Yttre miljö
 • LIA 2
 • Examensarbete

På distans

Utbildningen till Arbetsmiljöingenjör sker på deldistans. Under utbildningens två år medverkar du vid 13 fysiska träffar i Göteborg, sammalagt 29 dagar.

Ladda ner produktblad (pdf)

Har du frågor?

Kontakta Klas Häggström

Skicka e-post till Klas Häggström klas.haggstrom@folkuniversitetet.se

Ring Klas Häggström på nummer 031-10 65 53