Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i YH-utbildningen Moln- och virtualiseringstekniker. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • Arbeta med planering och driftsättning av WiFi nät
 • Konfigurera och arbeta med molntjänster, såväl privata som hybrida lösningar
 • Arbeta på ett problemlösande angreppssätt samt med ett kundorienterat affärstänkande
 • Arbeta självständigt och initiativrikt, samt vara delaktig i förändrings- och förbättringsprocesser inom IT-systemområdet
 • Arbeta såväl linje- som projektorienterat
 • Göra säljinsatser
 • Medverka i projekt inom IT-systemområdet
 • Arbeta som tekniker inom IT-infrastruktur med design, implementation och drift
 • Arbeta med Exchange
 • Arbeta i Microsoft System Center
 • Läsa, förstå och skriva teknisk dokumentation anpassat till branschens kravbilder

Kurser

 • Examensarbete 15 YH-poäng
 • Gruppsykologi och arbetsmiljö 10 YH-poäng
 • Hårdvaruvirtualisering, hybrid molntjänst  45 YH-poäng
 • Konsultmannaskap med rådgivning 20 YH-poäng
 • LIA1 30 YH-poäng
 • LIA2 70 YH-poäng
 • Microsoft System Center - molnintegration  50 YH-poäng
 • Nätverk, kommunikation och säkerhet 40 YH-poäng
 • Projektkunskap med ITIL 10 YH-poäng
 • Publika molntjänster 60 YH-poäng
 • Teknisk dokumentation och avtal 10 YH-poäng
 • Windows Client OS med Powershell 15 YH-poäng
 • Windows Server med Active Directory 25 YH-poäng