Behörighet och urval

Behörighet och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen.
  Läs mer om Grundläggande behörighet här

Särskilda förkunskaper

Vid antagningen inför start hösten 2023 kommer vi inte att ha några krav på särskilda förkunskaper, men om du har nedanstående två kurser från gymnasiet, Komvux eller är självlärd så kommer du väl förberedd för studierna:

Datorteknik 1a
• Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.
• Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
• Operativsystem.
• Enklare rit- och simuleringsprogram.
• Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
• Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
• ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge).
• Installation och konfigurering av applikationsprogram.
• Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
• Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

Dator- och nätverksteknik
• Hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och uppgradering av datorer och datorsystem.
• Lokala nätverk, uppbyggnad och arbetssätt.
• Protokoll för dataöverföring via nätverk.
• Olika processortyper och deras användningsområden.
• Vanliga operativsystem och deras egenskaper.
• Prestanda för olika datalagringmedia. Lagring av data på optiska medier.
• Begreppen switchning och routning.
• Begreppet virtuella nät.
• Interna och externa bussar, deras användningsområden och prestanda.
• Säkerhetskopiering och virusskydd.
• Installation av kringutrustning och uppgradering av drivrutiner.
• Installation och underhåll av lokal skrivare.
• Konfigurering av grafikkort.
• Datorns start- och bootsekvenser samt inställning och uppgradering av dess BIOS (Basic Input/Output System) eller firmware.
• Kontroll och optimering av datorers och datorsystems prestanda och funktion.
• Felsökning i datorer och datorsystem.


Vi kommer att använda oss av urvalsprov där vi av erfarenhet vet att de som kommer med rätt förkunskaper presterar i genomsnitt 2 poäng bättre än de utan. Ovan kan du se de centrala delarna i respektive gymnasiekurs, känner du att du har kunskap om och kompetenser i dessa delar kommer du att ha goda förutsättningar att klara utbildningen.

Tillräckliga kunskaper i svenska språket
För att vara behörig kräver vi Svenska 1 eller SVA 1, om du saknar betyg i ämnet kan vi validera dina språkfärdigheter genom testning och du kan på så sätt bli behörig.

Bifoga i ansökan

För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivet av rektor eller vidimerad.

Om du har utländsk utbildning ska dessa översättas och valideras av Universitetet och Högskolerådet, läs mer på UHR.

Man kan antingen skanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. 

Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Bedömning av reell kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 • Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning 

20-procentsregeln

Utbildningsanordnaren har beslutat att inte använda denna regel så länge antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser.

Det finns möjlighet att bli antagen till en utbildning även om man inte uppfyller behörighetskraven. Folkuniversitetet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Eftersom högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denn aregel kallas den ofta för 20-procentsregeln.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta genom att åberopa 20-procentsregeln i din ansökan så att Folkuniversitetet kan bedöma den på rätt sätt.

Så här gör du för att ansöka med 20-procentsregeln:

 1. Bifoga alla dokument du kan styrka.
 2. Bifoga ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas vidare i urvalsprocessen från Folkuniversitetet. 

Urvalsprocessen kan bestå av tester och/eller intervjuer, det varierar efter utbildning.