Att läsa på satellitort

Folkuniversitetet vill nu ge fler möjlighet att studera till Moln- och virtualiseringstekniker. Det kan vi nu göra då vi startat upp utbildningen på ytterligare en ort. Att vi valt Västerås som satellitort baseras på att arbetslivet i de regionerna har ett särskilt stort behov av den typ av kompetens som utbildningen ger.

Vad är en satellitort?

En satellitort är i princip som en vanlig studieort. Den enda skillnaden är att de studerande befinner sig på annan ort än där undervisningen utgår från. Från satellitorten tar man del av lektioner, föreläsningar, laborationer och övriga kursmoment via länk i realtid.

En yrkeshögskoleutbildning som har en eller flera satellitorter kopplad till sig, har också alltid en huvudort där utbildningens ledning utgår från.

Vi har valt att ge undervisningen växelvis mellan våra två satellitorter, med ett upplägg på ungefär varannan vecka är utbildaren i Borlänge och allt streamas till Västerås och varannan vecka vice versa.

Vad innebär det att läsa via satellitort?

Den digitala lösningen gör det möjligt för dig som studerande på en ort att virtuellt vara i samma rum som utbildare och klassenpå en annan ort. Du kommer att kunna se och höra föreläsningarna och aktivt delta i undervisningen. Du kommer även att kunna ställa frågor precis som resten av klassen och vara med i basgruppsarbete, laborationer, diskussioner och projektarbeten.

Även tentamen, examinationer och laborationer görs på båda orterna.