Vad gör en moln- och virtualiseringstekniker?

Det här är en utbildning för dig som tycker om problemlösning. Du har ett stort intresse för molntjänster, nätverk och säkerhet dessutom har du förmågan att var service-minded och lätt för att bygga goda kundrelationer.

Som moln- och virtualiseringstekniker kommer du att stöta på en mängd olika arbetsuppgifter exempelvis att utföra flesökning, installation och konfiguration av datorer och servrar. Under utbildningen har du lärt dig att arbeta projekt- och kundorienterat med ett problemlösande angreppssätt och kommer därmed att ha förståelse för såväl gruppens betydelse som den egna rollen i olika arbetssituationer.

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som moln- och virtualiseringstekniker. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du har förvärvat under utbildningen.