Ansökan

Vad roligt att du är intresserad av yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare. Ansökan till höstterminen 2020 är nu stängd.

Så här söker du:

 • Du registrerar ett eget konto på YH-antagningen ansökningssystem. 
 • För att kunna söka till utbildningen behöver du uppfylla både behörighet för studier vid yrkeshögskolan samt Särskild behörighet för yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare. Läs mer om våra behörighetskrav här.
 • I ansökningssystemet lämnar du in din ansökan med alla betygshandlingar, intyg, arbetsprover och andra bilagor.
 • De handlingar som du bifogar till ansökan kan vara skannande eller avfotograferade med kamera eller mobiltelefon. Kolla att dina foton är skarpa och fullt läsbara. Använd filformaten JPG och/eller DOC/DOCX när du lämnar in dina ansökningshandlingar.
 • Utöver grundläggande behörighet ska du också göra ett arbetsprov enligt separat beskrivning samt intervjuer. Läs mer om arbetsproverna här.
 • Alla ansökningshandlingar och bilagor ska vara oss tillhanda senast den 12 maj 2020.
 • Ett antal sökande går vidare till provdagar 8-9 juni 2020. Provdagarna kommer i år att ske på distans via Internet. Vi kommer att göra samma saker som brukar ske när provdagarna äger rum på plats i Stockholm och det kommer att bli två innehållsrika dagar.

Har du inte fått dina gymnasiebetyg, eller liknande dokument, som visar din grundläggande behörighet alternativt studier som ger den särskilda behörigheten?

 • Skicka istället med ett intyg om pågående studier med din ansökan.
 • När du får dina betyg eller intyg så skickar du in en komplettering till oss via ansökningssystemet.
 • Din komplettering måste ske absolut senast den 15 juni 2020.

Vad händer när du lämnat in din ansökan?

 1. Först kontrollerar vi att du har den behörighet som utbildningen kräver.
 2. Med utgångspunkt från inlämnade arbetsprover gör vi sedan ett urval av alla behöriga sökande.
 3. Omkring 40 sökande kallas till provdagar i Stockholm 8-9 juni 2020. 
 4. På provdagarna genomförs intervjuer och arbetsprov. Provdagarna är en del av antagningsprocessen och är obligatoriska för att du ska kunna bli antagen.
 5. Efter provdagarna antar utbildningens ledningsgrupp 18 sökande till utbildningen och en reservlista upprättas.
 6. Efter att du tackat ja till din plats är du antagen till utbildningen och vi ser fram emot att träffa dig i slutet av augusti 2020.

Särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren för pedagogiska insatser för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.