Ansökan

Vad roligt att du är intresserad av yrkeshögskoleutbildningen Bilddesigner. Ansökan är öppen! Är du intresserad av att lämna in en sen ansökan till eventuella restplatser så är du varmt välkommen!

Ansök nu

Så här söker du:

 • Du registrerar ett eget konto på YH-antagning.se 
 • För att kunna söka till utbildningen behöver du uppfylla både behörighet för studier vid yrkeshögskolan samt Särskild behörighet för yrkeshögskoleutbildningen Bilddesigner. Läs mer om våra behörighetskrav här.
 • I ansökningssystemet lämnar du in din ansökan med alla betygshandlingar, intyg, arbetsprover och andra bilagor.
 • De handlingar som du bifogar till ansökan kan vara skannande eller avfotograferade med kamera eller mobiltelefon. Kolla att dina foton är skarpa och fullt läsbara. Använd bara filformaten JPG/PDF när du lämnar in dina ansökningshandlingar.
 • Utöver grundläggande behörighet ska du också göra  arbetsprov enligt separat beskrivning. Läs mer om arbetsprovet här. 
 • Efter att vi poängsatt de arbetsprover du lämnat in tillsammans med din ansökan kommer vi att kalla ca 40 sökande till en provdag i Stockholm.
 • Provdagarna äger rum den 8 och 9 juni på Fotoskolan STHLM. Du kommer att bli kallad till en av dessa dagar. Under provdagen kommer du att ha intervjuver med lärare och studerande, lösa vissa arbetsuppgifter och få information om utbildningen. Kan du inte delta på plats på grund av speciella skäl kan du få göra intervjuver och vissa arbetsuppgifter på distans via internet. Vi ser dock att  det är viktigt att göra provdagen på plats i Stockholm för att du ska förstå vad utbildningen innebär och för att vi ska lära känna dig (och du oss).

Om du är i pågående gymnasieutbildning eller andra behörighetsgivande studier måste du styrka detta med ett studieintyg. Studieintyget ska vara utfärdat och signerat av skolan.

Vad händer när du lämnat in din ansökan?

 1. Först kontrollerar vi att du har den behörighet som utbildningen kräver.
 2. Med utgångspunkt från inlämnade arbetsprover gör vi sedan ett urval av alla behöriga sökande.
 3. Omkring 40 sökande kallas till en provdag.
 4. På provdagen genomförs intervjuer och arbetsprov. Provdagen är en del av antagningsprocessen och är obligatoriska för att du ska kunna bli antagen.
 5. Efter provdagen antar utbildningens ledningsgrupp 20 sökande till utbildningen och en reservlista upprättas.
 6. Efter att du tackat ja till din plats är du antagen till utbildningen och vi ser fram emot att träffa dig i augusti 2024.

Särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja ekonomiskt stöd till utbildningsanordnaren för pedagogiska insatser för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.