Ledningsgrupp

Yrkeshögskoleutbildningen Bilddesign genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

 • Anders Jönsson, International Pictures
 • Andreas Skantze, Big Image Systems AB
 • Anna Nordstedt, Bsmart AB
 • Carl-Johan Eriksson, Kungliga Konsthögskolan, representerar högskolan
 • Nicklas Sandahl Fransson, Kungstensgymnasiet, representerar gymnasieskolan
 • Jenny Stigsdotter, La Machine AB
 • Jon Norrgren, Retuscheriet AB
 • Magnus Sandström, Taberg Media Group
 • Mikael Cronwall, Fotoskolan STHLM
 • Per Gysing, Hennes & Mauritz GBC AB
 • Pierre Persson, Mud Studio AB
 • Studeranderepresentanter för varje utbildningsgrupp