Att läsa på satellitort

Folkuniversitetet vill nu ge fler möjlighet att studera till Moln- och virtualiseringstekniker. Det kan vi nu göra då vi startat upp utbildningen på ytterligare en ort. Att vi valt Västerås som satellitort baseras på att arbetslivet i de regionerna har ett särskilt stort behov av den typ av kompetens som utbildningen ger.

Vad är en satellitort?

En satellitort är i princip som en vanlig studieort. Den enda skillnaden är att de studerande befinner sig på annan ort än där undervisningen utgår från. Från satellitorten tar man del av lektioner, föreläsningar, laborationer och övriga kursmoment via länk i realtid.

En yrkeshögskoleutbildning som har en eller flera satellitorter kopplad till sig, har också alltid en huvudort där utbildningen utgår från. På huvudorten bedrivs undervisningen i klassrum med utbildare och studerande. Samtidigt kommer de studerande på satellitorten befinna sig i ett klassrum i Västerås och delta uppkopplade över nätet i realtid, tack vare en digital lösning.

Vad innebär det att läsa via satellitort?

Den digitala lösningen gör det möjligt för dig som studerande i Västerås och Göteborg att virtuellt vara i samma rum som utbildare och klassen i Borlänge. Du kommer att kunna se och höra föreläsningarna och aktivt delta i undervisningen. Du kommer även att kunna ställa frågor precis som resten av klassen och vara med i basgruppsarbete, laborationer, diskussioner och projektarbeten.

Att studera på en satellitort möjliggör inte enbart att du kan ta del av digitala föreläsningar i realtid, det kan även bidra till en stärkt sammanhållning i klassen. Alla studerande som läser på en satellitort kan välja att studera på plats i lokalerna även utöver tiden som liveföreläsningarna sker efter överenskommelse med Folkuniversitetet på respektive ort. Även tentamen, examinationer och laborationer kan göras på satellitorten, men i undantagsfall kan det vara så att någon del måste ske på huvudorten. Dessutom kommer läraren i vissa kurser att resa till respektive satellitort för att sända föreläsningen därifrån, leda laborationer samt examinera delar av kursmålen.