Behörighet

Vem är behörig att gå utbildningen? Hur går urvalet till?

Du ansöker till utbildningen via digitalt ansökningsformulär. Bifoga dokument som styrker gymnasiebetyg med minst godkänt i 2 250 gymnasiepoäng (eller motsvarande).

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du uppvisa betyg som motsvarar 3-årig gymnasium samt kunskaper minst motsvarande betyget Godkänt/E i Svenska B eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande kunskaper (Svenska 2 hette tidigare Svenska B).

Betyg som styrker din behörighet till utbildningen ska bifogas din ansökan.

Saknar Du betyg men anser att Du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för utbildningen kan Du åberopa reell kompetens. Dina kunskaper ska motsvara det som övriga sökande styrker via sina betyg.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval. Detta urval sker genom ett obligatoriskt prov som mäter Dina kunskaper vid ansökningstillfället.

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kommer att kallas till en informationsdag om utbildningen till tandsköterska. Under informationsdagen kommer det att ske två saker. För det första kommer alla behöriga sökande att få information om utbildningen och hur det är att vara yrkesverksam tandsköterska. För det andra kommer de sökande att få delta i ett skriftligt prov där läs- och skrivförmåga i svenska prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.

Antagning

När antagningsprovet är genomförts rangordnas de sökande efter poängen från provet. De sökande antas till utbildningen enligt denna rangordning. När utbildningens platser är fyllda tilldelas reservplatser enligt samma rangordning.
Övriga behöriga sökande som ej skrivit provet kommer tilldelas de sista reservplatserna med hjälp av lottning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet