Utbildningens innehåll

Kurser, YH-poäng 

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. 

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

  • Bemötande, etik och värdegrundsarbete, 15 YH-poäng
  • Examensarbete, 20 YH-poäng
  • Gerontologi och geriatrik, 30 YH-poäng
  • Hälsofrämjande omvårdnad och rehabilitering, 50 YH-poäng
  • LIA, 15 YH-poäng
  • Näringslära, kost och måltid, 10 YH-poäng
  • Psykisk hälsa och ohälsa, 25 YH-poäng
  • Samtal och kommunikation, 10 YH-poäng
  • Träningslära, fysisk aktivitet och hälsa, 10 YH-poäng
  • Vårdpedagogik och teamarbete, 15 YH-poäng