Om yrkesrollen

Som specialistundersköterska med denna inriktning arbetar du hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Du kan bland annat komma att utföra bedömningar av hälsotillstånd, göra riskbedömningar, leda anpassade aktiviteter och handleda/utbilda inom området.