Om utbildningen

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart och distans under två år med inplanerade studieträffar i Uppsala. Mellan träffarna arbetar man självständigt med sina studier via vår lärplattform. Till varje kurs finns en ansvarig lärare kopplad.

Vad är en YH-utbildning egentligen?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Utbildningen har en LIA-period på 3 veckor heltid eller 6 veckor halvtid. Syftet med LIA är du ska ges tillfälle att omsätta teori till praktisk handling och ytterligare specialisera dig inom området hälsa och rehabilitering. Du får möjlighet att utveckla ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt samt din yrkesidentitet. 

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Skolan ordnar alla LIA-platser i Uppsala. Vill man göra LIA på annan ort ordnar man LIA-platsen själv. 

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats.

Samariterhemmet kan erbjuda boende på Hotell Duvan i samband med studieträffarna.

Går det att kombinera jobb och studier? Eftersom utbildningen bedrivs på halvfart är det möjligt att arbeta samtidigt. Dock rekommenderar vi att man inte arbetar heltid.