Arbetsmiljöingenjör, distans

Yrkeshögskola – program Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Arbetsmiljöingenjör på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

Arbetsmiljöingenjör, Folkuniversitetet
Sista ansökningsdatum
2024-04-15
Utbildningsstart
2024-08-12
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
30
Antal veckor LIA
24

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Arbetsmiljöhandläggare
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Arbetsmiljökonsult
 • Arbetsmiljösamordnare
 • Arbetsmiljötekniker

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Ansökan är stängd. Det gör inte att göra en sen ansökan.

Vill du jobba med att skapa trygga arbetsplatser? Gå Folkuniversitetets YH-utbildning till Arbetsmiljöingenjör! 

Hur ser arbetsmarknaden ut? 

Efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer med praktiskt kunnande är stor inom både privat och offentlig sektor. Främst efterfrågas kompetens inom utförande och analys av olika typer av mätningar, maskinsäkerhet, riskbedömningar och bygg- och anläggningssäkerhet. Det saknas också välutbildade personer med kunskap inom arbetsmiljörelaterade frågor på ett mer strategiskt plan som kan ge råd och stöd i frågor kring personsäkerhet bland annat inom industrin.

Vad får du lära dig? 

Utbildningen varvar teori och praktik där du får lära dig hur arbetsplatsolyckor och andra former av arbetsrelaterad ohälsa förebyggs med fokus på arbetsmiljö inom industrin. Du får även lära dig hur ledningssystem för arbetsmiljöarbete implementeras, genomförs och följs upp. Du kommer också att vara ute på praktik där du jobbar med skarpa projekt tillsammans med din handledare på ett företag eller i en organisation.

Kurser 

 • Allmän arbetsmiljökunskap 
 • Arbetsmiljöarbetets styrning 
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • LIA 1
 • Belastningsergonomiska faktorer
 • Kemiska faktorer
 • Fysikaliska faktorer
 • Yttre miljö
 • LIA 2
 • Examensarbete 

Studieupplägg 

Utbildningen är på heltid och genomförs på distans med sammanlagt 13 (29 dagar) träffar i Göteborg under de två åren. Observera att några få närträffar är obligatoriska för att kunna uppnå vissa kursmål.  Under veckorna har du schemalagda lektioner, planerad handledningstid och tid för att arbeta med enskilda uppgifter och grupplärande. Du har alltså viss frihet att studera var du vill och i viss mån även när du vill under förutsättning att du tar aktiv del av kommunikationen från såväl klasskamrater som kurslärare och planerar dina studier så att du hänger med i utbildningen. Det är en heltidsutbildning som kräver en stor arbetsinsats från din sida, men den är samtidigt mycket givande och utvecklande.

Lärande i arbete – LIA 

Lärande i arbete (LIA) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Utbildningen har två LIA-kurser, sammanlagt 24 veckor, på heltid. Under LIA-perioden tränar du på din framtida yrkesroll och får kontakter som ofta leder till jobb.

Behörighet och urval 

För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolan och den särskilda behörigheten Matematik 2 och Naturkunskap 2 alt. Biologi 1, Fysik 1 och Kemi 1.

Läs mer om behörighet och urval

Samarbete med arbetslivet 

Utbildningen utformas och genomförs i nära samarbete med: 

 • Derome Timer AB 
 • DEKRA Industrial AB 
 • NCC Infrastrcture 
 • Chemgroup Scandinavia AB 
 • Gothenburg RoRo Terminal (DFDS) 
 • Volvo Cars Göteborg  
 • AB Tetra Pak 
 • Södra Skogsägarna ekonomiska förening 
 • FeelGoodAB 
 • Renova AB  
 • Sysav  
 • Stena Stål AB 
 • Inshure AB  
 • Mölndal Energi AB 
 • Epiroc Rock Drills AB 
 • Göteborgs Universitet 
 • Ramudden AB 
 • Coor  
 • Västvatten AB 
 • Volvokoncernen i Sverige  
 • Volvo GTO Powertrain Production Skövde  
 • AR Packaging Systems AB  
 • Skånemejerier AB  
 • Norrenergi AB  
 • Morenni AB

Har du frågor?

Kontakta Malin Högeteg, utbildningsledare

Skicka e-post till Malin Högeteg, utbildningsledare malin.hogeteg@folkuniversitetet.se

Ring Malin Högeteg, utbildningsledare på nummer 031-352 66 06