”Jag har hittat min röst”

Senast ändrad

För Jimmy Sjödén, som har en bakgrund som musiker och låtskrivare, har texterna alltid spelat en central roll. Om ett par veckor avslutar han Skrivarakademins ettåriga utbildning Skrivarlinjen projekt, och dessförinnan gick han Skrivarlinjen. Det kollektiva lärandet med textsamtal i grupp kombinerat med individuell handledning har hjälp honom att hitta fram till sin egen röst och sitt format. Inom en snar framtid skickar han in sitt romanprojekt till förlag!

Jimmy Sjödén

– Anledningen till att jag sökte Skrivarlinjen var för att jag ville ta mitt skrivande utanför poplåtens ramar. Jag hade börjat leka med tanken att skriva längre texter. I början av året skrev jag mest poesi, men dikterna broderades ut mer och mer och började likna noveller. Karaktärer fortsatte att växa fram och mot slutet av året insåg jag att det var en roman det skulle bli. Att söka vidare till Skrivarlinjen projekt och den individuella handledningen kändes då som ett naturligt steg. Jag ville ge mig själv mer skrivtid för att undersöka romanen närmare, berättar Jimmy Sjödén.

Hur väcktes ditt intresse för att skriva?
– Jag har alltid tyckt om att uttrycka mig i text, och ofta föredragit det framför att prata. Det är någonting med det skrivna som känns tryggare. När orden väl är nedtecknade är de definitiva, till skillnad från tankar som kan vara svåra att fånga. Att jag började skriva låttexter och dikter var ett sätt att bearbeta mina tankar. Det var och är fortfarande en stor utmaning att överföra tankar och känslor till ord på ett papper.

Vad är det viktigaste du tar med dig från Skrivarakademin?
– Några ledord vi arbetat utifrån är ”för att skriva måste du först lära dig att läsa”, det är någonting jag verkligen bär med mig. Läsningen är en stor del av utbildningen, framför allt i textsamtal där vi analyserar och diskuterar varandras texter. Det har varit otroligt värdefullt och fått mig att förstå text på ett helt nytt plan, vilket i sin tur gjort att jag skrivit på ett sätt jag inte trodde var möjligt. Den individuella handledningen har också varit en viktig del i min utveckling. Att arbeta tillsammans med en person som är lika insatt i mitt projekt som jag själv, det är väldigt lyxigt. Jag har hittat min egen röst och mitt format. I ”skrivarverkstaden” har jag även fått många hantverksmässiga kunskapar, inom exempelvis gestaltning, dramaturgi och karaktärsfördjupning.

”För mig har den här utbildningen varit ovärderlig”
– Att ha vistats i en skrivande miljö, där både lärare och klasskamrater tagit mitt skrivande på största allvar, har gjort att även jag kunnat göra det. Via textsamtal och handledning har jag kommit till insikter om mig själv och mitt skrivande som jag inte hade kunnat nå på egen hand. Jag kommer att sakna dessa samtal. Även de mer inofficiella samtalen om skapande i stort, att dela min skrivprocess med personer i samma situation.
– För den som funderar på att gå den här utbildningen så kan jag bara ge mina varmaste rekommendationer.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
– Det känns sjukt att säga, men mitt romanprojekt är snart slutfört. Jag ska arbeta igenom manuset en sista runda innan jag skickar in det till förlag. Min förhoppning är såklart att bli antagen och utgiven. Om inte, ska jag försöka trösta mig med att nästa bok blir det. Med andra ord, jag ska skriva. Jag måste skriva. Det kommer vara omöjligt att låta bli.