Lektörstjänst och enskild handledning

Skrivarakademin erbjuder individuella lösningar för dig som vill ha hjälp med ditt bokprojekt, eller personligt stöd i din skrivprocess.

Om du har ett genomskrivet manus kan du ta hjälp av vår lektörstjänst. Du får då en genomläsning av hela manuset av en av våra erfarna lektörer. Lektören återkopplar till dig med ett lektörsutlåtande och ett personligt möte. Du får tips och råd om hur du kan ta manuset till en högre nivå och om vad du ska tänka på om du vill ta kontakt med ett förlag.

Om du vill ha individuellt stöd och coachning i din skrivprocess kan du använda vår tjänst enskild handledning. Du lämnar då in delar av ditt skrivprojekt och får konstruktiv återkoppling på texten samt råd och stöd i hur du kommer vidare. Du kan beställa paket om en, tre eller sex timmar (à 60 minuter).

En korrekturläst sida med två pennor på.