Lärare och utbildningsledare

I vår lärarkår finns såväl roman- och novellförfattare som poeter, manusförfattare, redaktörer och dramatiker. Det betyder att lärarna är yrkesverksamma inom det område som de undervisar i.