Text och röst: ”Den mest spännande och utmanande kurs jag någonsin gått”

Senast ändrad

För Anna Persson, som är van att skriva vetenskapliga texter, var det ett stort kliv utanför hennes bekvämlighetszon att anmäla sig till en kurs i kreativt skrivande. Hon klarade utmaningen och hittade på köpet glädjen i att få utveckla sin kreativa sida. Nu är hon redo för nästa kurs!

– Det växte fram ett par fantastiska historier under kursens gång, och jag skulle inte bli förvånad om de kommer att publiceras så småningom, berättar Anna Persson.

Berätta lite om dig själv.
– Jag arbetar med medicinsk forskning och skriver mycket vetenskapliga texter. Det är intressant, men ofta väldigt uppstyrt till form och innehåll. Jag har alltid varit intresserad av eget skrivande, men aldrig utvecklat den mer kreativa sidan.

Hur kommer det sig att du valde kursen Text och röst, distans på Skrivarakademin?
– Jag deltog på en prova på-lektion där man fick följa med på en timmes genomgång av kursinnehållet. Jag tyckte att det lät spännande och det var också roligt med en så pass blandad skara av personer som intresserade sig för kursen. Vi var några som fick omedelbar kontakt och vi bestämde att vi skulle anmäla oss och gå kursen tillsammans.

Vad tar du med dig från kursen?
– Framför allt glädjen i ett mer kreativt skrivande. Men också mer konkret hur man bygger upp karaktärer och miljöer till texten, samt olika sätt att skriva dialog. Dessutom lärde jag mig mycket om röstteknik och uppläsning, något som var helt nytt för mig. Det var spännande att få prova på att framföra olika texter och att lägga in olika känslor och tekniker i uppläsningarna. Jag tror att det digitala formatet gjorde att kursen blev extra intressant i det avseendet, med stort fokus på varje uppläsning. Ofta med mycket skratt när vi provade oss fram.

Vad var det bästa med kursen?
– Att gå utanför min comfort zone. Det här var den mest spännande och utmanande kurs jag någonsin gått, men på ett mycket positivt sätt. Nya uppgifter varje vecka ”Oj, hur ska jag klara det här!”. Men vi hade skickliga lärare som lotsade oss framåt på bästa sätt och resultatet blev verkligen bra.

Kan du berätta lite om kursupplägget, hur kunde en lektion gå till?
– Varje lektion inleddes med att vi gick igenom uppgifterna från föregående vecka. Dessa skulle i förväg redovisas på kursportalen och ofta hade vi i uppgift att ge konstruktiva kommentarer på varandras texter och uppläsningar. Mycket nyttigt! Sedan tog vi oss an ett nytt tema där lärarna började med kortare föreläsningar som vi sedan diskuterade kring, och ofta förekom några övningar som vi gjorde tillsammans eller i smågrupper. Sedan fick vi nya uppgifter inför nästa kurstillfälle. Det var rätt omfattande uppgifter så det var en hel del jobb mellan träffarna, vilket gjorde att vi fick ett väldigt stort utbyte av kursen. Den var verkligen sprängfylld av information och olika övningar, väldigt roligt och lärorikt!

– Jag gillar att det ställdes krav på vårt deltagande och är övertygad om att det bidrog till att vi lärde oss så mycket. Det var dessutom lyxigt att ha två lärare som kompletterade varandra inom olika områden. 

Hur tänker du använda dina nya kunskaper?
– Jag ska ta tag i mitt kreativa skrivande. Under kursen fick vi arbeta fram många olika skrivaridéer och jag ska försöka fortsätta med några av dem. Jag ska också använda mig av de röstövningar vi fick lära oss.

Har kursen gett mersmak?
– Absolut! Vi försökte övertala lärarna att göra en fortsättning på kursen, men det verkar inte bli av. Så jag ska i stället hålla koll på andra kurser som verkar intressanta. En bonus är att jag fortfarande har kontakt med några av kursdeltagarna, och vi har skapat en facebookgrupp tillsammans.

Boka Text och röst på distans, start 13/9