Om Skrivarakademin

Vill du växa som författare, poet eller skribent? Skrivarakademins skrivarkurser är öppna både för dig som vill utveckla ditt skrivande för din egen skull, och för dig som arbetar mer målinriktat med en idé eller ett manus. Vi ger utrymme – ta dig tiden!

Kungstensgatan 45

En av Sveriges äldsta författarskolor

Skrivarakademin startades 1992 av yrkesverksamma författare. Sedan våren 2003 är Skrivarakademin en del av Folkuniversitetet, men precis som tidigare leds undervisningen av författare, poeter, dramatiker och andra verksamma inom litteratur och skrivande. I lärarkåren finns såväl novell- och romanförfattare som lyriker och dramatiker. Förutom i Stockholm finns vi också i Göteborg och Malmö

I Stockholm finns både kursverksamhet och CSN-berättigande heltidsutbildningar.

Bredd och fokus

Skrivarakademins utbildningar och kursutbud bjuder på en stor bredd av uttryck, litterära områden och genrer så att så många som möjligt ska kunna hitta sin specifika nisch i skrivandet. Hos oss kan du fördjupa dig i allt ifrån poesi till TV-manus. Oavsett område  lägger vi stor vikt vid det egna skrivandet och ägnar mycket tid åt att läsa och diskutera varandras texter. Det ger inspiration och nya infallsvinklar, men även träning i att se utvecklingsmöjligheter i dina egna och andras texter. Utifrån skrivövningar och textsamtal och med hjälp av andras läsningar får du möjlighet att fokusera på och utveckla ditt skrivande.

Våra lokaler

Skrivarakademin håller till i Folkuniversitetets gräddvita sekelskifteshus på Kungstensgatan 45 i centrala Stockholm, alldeles intill Observatorielunden och Odenplan.