Frihet att välja

"Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt" - Maria Montessori

Hon upptäckte: att inlärning som anpassas efter barns utvecklinsstadium går lättare. Att man bäst tar tillvara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.

Att barn, som vill lära något nytt. upprepr övningen om och om igen. Med sina kunskaper om människans tidiga mognadsprocess skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.