Vår historia

Ta del av vår historia.

Januari 1982
En förening håller på att bildas! Målet är att ett montessoridaghem öppnas i Kalmar. Gärna i kommunal regi.

Mars 1983
En förening hade bildats för att försöka få kommunen att starta en montessoriförskola. Föreningen informerade och diskuterade med såväl tjänstemän som politiker i olika omgångar. Tillsammans med Kursverksamheten vid Lunds universitet (nuvarande Folkuniversitetet) startade man studiecirklar i montessoripedagogik.

Juli 1983
Kursverksamheten vid Lunds universitet och Kalmar Intresseförening för Montessoripedagogik KIM slöt ett avtal om driften av den nyöppnade montessoriförskolan. Förskolan hade öppen verksamhet för 30 barn mellan 3-7 år En person anställdes för att ansvara för verksamheten.

Mars 1984
Kursverksamheten fick tillstånd att starta förskola för 17 barn på förmiddagen och 17 barn på eftermiddagen. Förskolan hade sina lokaler på Fabriksgatan 19 i Kalmar.

Maj 1984
KIM informerar utbildningsnämnden om montessoripedagogiken och påbörjar därmed tankarna om att starta en montessoriskola i Kalmar.

Hösten 1985
En skolgrupp tillsätts för att arbeta med skolfrågan – önskemål är att montessoriklasser inrättas på Lindöskolan.

Januari 1986
Förskolan öppnar med 12 heltidsplatser och 21 halvtidsplatser och utökar personalstyrkan till 4 personer. Den första kokerskan anställs. Förskolan flyttar till Kaptensgatan 2.

Augusti 1990
Verksamheten växer. En andra avdelning öppnas i intilliggande lokaler. Vi har nu två avdelningar med vardera 18 barn.

Våren 1991
Den planerade starten av en montessoriklass åk.1 skjuts på framtiden.

Augusti 1995
Vi öppnar en 1-3-årsavdelning med 12 barn.

Hösten 1997
Föräldraföreningen och Folkuniversitetet börjar arbetet med att starta ett lågstadium.

Augusti 1999
Montessoriskolan Regnbågen startar i fina lokaler på Djurängsvägen 33. Vi startar med förskoleklass, åk. 1-2 och fritidshem.

Augusti 2000
Vi öppnar ytterligare en 1-3-årsavdelning. Nu med 10 barn på varje avdelning.

Augusti 2002
Verksamheten växer nu har vi även ett mellanstadium.

Våren 2007
Verksamheterna i samma lokaler och består av:

  • Två 1-3 årsavdelningar, 11 barn på varje avdelning
  • Två 3-5 årsavdelningar, 19-20 barn/avdelning
  • Förskoleklass – år 6, 12-15 elever/årskurs
  • Fritidshem

Förskolan flyttar in i samma lokaler som skolan, Djurängsvägen 33

Augusti 2014
Skolan har behov av mer utrymme. Vi löser situationen med att hyra moduler till mellanstadiets elever.

Augusti 2016
Skolans organisation i Kalmar kommun ändras. Nu blir det åter F-6 skolor.
Vi vill också erbjuda våra elever möjlighet att gå hela mellanstadiet hos oss.
Vi har nu ca 16 elever/klass.
De flesta eleverna går på fritids.

Förskolan har fortsatt fyra avdelningar.
Ca 22 barn/avdelning för 3-5 åringar
Ca 12 barn/avdelning för 1-3 åringar

Augusti 2022

Vi köper hela huset.
Kalmar kommun hyr lokaler av oss till sommaren 2023.

Augusti 2023

Vi flyttar in i hela huset.
Paviljongen vi hyrde är nu hämtad.