Förskolan

Vår förskola består idag av fyra avdelningar. Två för 1-3 åringar och två avdelningar med åldrarna 3-5. Vi har välutbildad personal och en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet.

Barnen kan alltid själva välja om de vill arbeta med något av montessorimaterialet, sy, skapa, spela spel eller vara delaktig i omvårdnaden av inomhusmiljön.

På Blåa och Röda finns det plats för 26 barn från 1-3 år. Barnen är under viss del av dagen uppdelade i åldersgrupper för att vi lättare ska kunna tillgodose barnens olika behov. Här är vi 6 pedagoger som ansvarar för verksamheten. En dag genomsyras av omsorg och trygghet. Vi prioriterar utevistelse, lek och sång, skapande, kortare koncentrationspass och lugna måltider.

På Gula respektive Gröna avdelningen vistas 22 barn mellan 3-5 år under ansvar av tre pedagoger. Dagen delas in i ett längre arbetspass inomhus på förmiddagen och en längre utevistelse på gården med fri lek på eftermiddagen. Miljön såväl inom- som utomhus är väl förberedd. Barnen kan alltid själva välja om de vill arbeta med något av montessorimaterialet, sy, skapa, spela spel eller vara delaktig i omvårdnaden av inomhusmiljön. Putsa speglar, mata fiskarna eller sopa golvet är en naturlig del av barnens vardag på förskolan.

Vårt förhållningssätt som pedagoger i en montessoriverksamhet är att bemöta varje barn med respekt. Vi försöker alltid att ge barnen den tid de behöver för att klara av så mycket som möjligt själva. Pedagogerna fungerar som vägledare och stöttar barnet till att bli en självständig, stark och trygg individ. Vår miljö är utformad efter barnens behov. Allt materiel som är framme är placerat på låga hyllor så att barnen själva kan ta fram det det vill arbeta med och också lära sig ta ansvar för att hålla ordning i miljön. Det ska vara inspirerande att komma in på en montessoriförskola. Materielen ska locka och inspirera barnen och utmana till utveckling och läran