Fritidshem

Regnbågens fritidshem har ett nära samarbeta med skolan och verksamheterna delar på lokalerna.

På fritids finns det utrymme för mycket fysisk aktivitet. Vi försöker hitta spännande aktivteter som ska vara lagom utmanande för eleverna.

På fritids finns det utrymme för mycket fysisk aktivitet. Vi försöker hitta spännande aktivteter som ska vara lagom utmanande för eleverna. Det kan vara rörelselekar på Gymnasten för eleverna i år 1 och kanotpaddling för dem i år 4-6. Vi spelar spel och leker tillsammans eller går på utflykter. Läsa sagor, baka bröd, gå på upptäcktsfärd i naturen och skapa och sjunga är några exempel på verksamheten som barnen möter här. En gång i veckan har vi fritidsgympa antingen i idrottshallen eller utomhus.

Goda mellanmål, där barnen är delaktiga.

Trygg miljö. Utvckla empati och omsorg om varandra.