Grundskola

Grundskolan hittar du i Djurängen, ett område strax utanför stan. Fritidshemmet är integrerat i grundskolans lokaler. Vi har nära till skog och natur.

Grundskola, fritids, Montesssori, Montessori Regnbågen Kalmar

I vår skola börjar man i förskoleklass vid 6-års ålder. Barnet följer sin klass under hela skolgången upp till 12 år. Skolan har åldersintegrerade klasser där eleven får möjlighet att vara både stor och liten. Åldersblandade grupper förhindrar också konkurrens och barnen inspirerar, hjälper och känner trygghet med varandra.

I varje klass är det cirka 20 barn. I klassrummet möter barnen en miljö utan kateder, traditionella skolbänkar och fast schema. Istället arbetar barnen individuellt eller i grupp, vid bord eller på golvet med montessorimaterielen. Eleverna får på ett konkret sätt lära sig om sin omvärld, får en lustfylld start på sin skolgång och lägger en god kunskapsgrund i alla ämnen. De får lära sig söka kunskap och information på egen hand och tillsammans med andra elever eller under handledning av en pedagog, för att utvecklas till en självständig individ. Eleven har frihet att välja arbete, men får med stigande ålder och mognad ta mer och mer ansvar för sitt lärande.

Skola och fritidhem har ett nära samarbete och delar på lokalerna. Detta betyder att fritids inte heller begränsar barnen från att jobba med skoluppgifter eller använda det material som skolan erbjuder.