Maxtaxa

Avgifter och regler.

 

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 1 januari 2022. De har höjts från 2021. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 52 410 kr per månad 2022. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 och så vidare.

 
Tabell: Avgiftsnivåer 2022

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 procent av hushållets bruttoinkomst

1 572 kronor

Barn 2

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 048 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

524 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

 
Avgiftsnivåer 2022

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 048 kronor

Barn 2

1 procent av hushållets bruttoinkomst

524 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

524 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

Öppet fritidshem för äldre skolbarn

Öppet fritidshem finns för våra äldre skolbarn från höstterminen när barnet fyller 10 år till och med vårterminen när barnet fyller 13 år.

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kronor
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kronor

I avgiften ingår mat, material och utflykter.

Anmäla förändringar!

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.