Maxtaxa

Avgifter och regler.

 

När vårdnadshavare inte bor tillsammans

När vårdnadshavare som bor separat och har gemensam vårdnad om barnet, baseras avgiften på inkomsten hos den förälder där barnet är folkbokfört. Detta innebär att den totala bruttoinkomsten i det hushållet räknas.

Om vårdnadshavaren, där barnet är folkbokfört, inte behöver barnomsorg i Kalmar kommun, baseras avgiften istället på inkomsten hos den vårdnadshavare som har barnomsorgsplatsen.

För föräldrar som bor separat finns det också en möjlighet att dela upp fakturan. Då kommer varje hushåll att betala hälften av avgiften, oavsett det andra hushållets ekonomiska situation. Varje hushålls totala bruttoinkomst räknas separat (upp till maxtaxan).

För de vårdnadshavare som önskar denna lösning: kontakta er respektive förskola eller skola.

 

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 1 januari 2024. De har höjts från 2023. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 56 250 kr per månad 2024. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 och så vidare.

 
Tabell: Avgiftsnivåer 2024

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 procent av hushållets bruttoinkomst

1 688 kronor

Barn 2

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

563
kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

 
Avgiftsnivåer 2024

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 procent av hushållets bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 2

1 procent av hushållets bruttoinkomst

563 kronor

Barn 3

1 procent av hushållets bruttoinkomst

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

Öppet fritidshem för äldre skolbarn

Öppet fritidshem finns för våra äldre skolbarn från höstterminen när barnet fyller 10 år till och med vårterminen när barnet fyller 13 år.

Öppet fritidshem vänder sig till skolbarn 10 - 12 år som inte har regelbundet omsorgsbehov. Enstaka dagar t.ex. lovdagar eller enstaka eftermiddagar. Vistelsetiden ska avtalas i förväg.

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kronor
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kronor

I avgiften ingår mat, material och utflykter.