Maxtaxa

Avgifter och regler.

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 1 januari 2023. De har höjts från 2022. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 54 830 kr per månad 2023. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 och så vidare.

 
Tabell: Avgiftsnivåer 2023

Förskola och
pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 procent av

hushållets bruttoinkomst

1 645 kronor

Barn 2

2 procent

av hushållets bruttoinkomst

1 097 kronor

Barn 3

1 procent av

hushållets bruttoinkomst

548 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

 
Avgiftsnivåer 2023

Fritidshem och
pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 procent
av hushållets bruttoinkomst

1 097 kronor

Barn 2

1 procent
av hushållets bruttoinkomst

548 kronor

Barn 3

1 procent
av hushållets bruttoinkomst

548 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

 

Öppet fritidshem för äldre skolbarn

Öppet fritidshem finns för våra äldre skolbarn från höstterminen när barnet fyller 10 år till och med vårterminen när barnet fyller 13 år.

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kronor
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kronor

I avgiften ingår mat, material och utflykter.

Anmäla förändringar!

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.