Maxtaxa

Avgifter och regler.

 

Från och med 1 januari 2020 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2019. Höjningen beror på att inkomsttaket satts till 49 280 kr per månad 2019. Du räknar alltid ditt yngsta barn som barn nummer 1, näst yngsta som barn nummer 2 osv.

 
Avgiftsnivåer 2020

Förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3% av hushållets bruttoinkomst

1 478 kr

Barn 2

2% av hushållets bruttoinkomst

986 kr

Barn 3

1% av hushållets bruttoinkomst

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 krAvgiftsnivåer 2020

Fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2% av hushållets bruttoinkomst

986 kr

Barn 2

1% av hushållets bruttoinkomst

493 kr

Barn 3

1% av hushållets bruttoinkomst

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar): 50 kr
Halvdag (5 timmar eller mindre): 25 kr

Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.

Information

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till administratören.

Frågor och mer information

Behöver du ytterligare information? Kontakta rektorn på din enhet.