Skolans tobakspolicy

Skolan är en rök- och tobaksfri arbetsplats.

Internationella gymnasiet i Uppsala tobakspolicy Runner jumping over fallen log on trail in woods

Hela skolan och skolans ytterområde omfattas av ett förbud mot tobak. Vi på skolan arbetar aktivt för att främja elevers och anställdas hälsa, därför har skolan upprättat tydliga regler kring rökning och tobak.

Det här arbetet finns dokumenterat i vår Tobakspolicy.