Studieresor

Vi lever i en allt rörligare värld. Människor reser, arbetar eller studerar i allt större utsträckning i ett annat land än hemlandet. Därför tycker vi att det är viktigt att du redan under din gymnasietid har möjlighet att komma ut i världen.

Indienresan 2019 barnhemsbild flicka

Skolan har som tradition att låta eleverna delta i en längre studieresa till annat land.

Under pandemin fick vi pausa våra resor temporärt men sen förra läsåret är vi igång igen. Förra våren åkte årskurs 3 på studieresor till Köpenhamn och till Bryssel. För att se mer om innehållet i resorna kan du besöka våra sociala medier. Just nu planerar vi för de resor som kommer ske med årskurs tre under vårterminen. Dessa resor kommer gå till Bryssel, Belgien och till till Indien. 

 

Du är välkommen att här ta del av upplägget och även bekanta dig med våra reseberättelser från de senaste resorna.

Under hösten i åk 2 eller 3 börjar förberedelserna inför resorna. Då får du välja ditt resmål; för eleverna som rest tidigare har de till exempel kunnat välja mellan en studieresa till Indien eller till Berlin. Vi har resemöten där din familj får ta del av upplägget med resan. 

I kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering också kallad Internationell hållbarhet förbereder vi oss inför resan genom att jobba med frågor kring kultur, samhälle, geografi, religion och historia. Under resan pågår många diskussioner om vad vi möter och när vi är hemma återkommer vi till, och redovisar våra upplevelser i de flesta kurser, både under våren och kommande läsår. Ibland gör vi utställningar och "scrapbooks" som efterarbete, och några elever besöker Uppsalas grundskolor och berättar om sin resa.

Ett viktigt kriterium för att få möjlighet att delta på studieresorna, är att du som elev inte har för hög frånvaro. Du kan också välja att inte delta i någon av resorna och får du särskilda uppgifter att jobba med hemma och på skolan.