Studieresor

Vi lever i en allt rörligare värld. Människor reser, arbetar eller studerar i allt större utsträckning i ett annat land än hemlandet. Därför tycker vi att det är viktigt att du redan under din gymnasietid har möjlighet att komma ut i världen.

Indienresan 2019 barnhemsbild flicka

Skolan har som tradition att låta eleverna delta i en längre studieresa till annat land.

Under rådande omständigheter tvingas skolan avvakta och invänta att situationen ändras och stabiliseras här och i resten av världen, och vi skjuter därför upp alla våra reseplaneringar på framtiden. Men du är välkommen att här ta del av upplägget och även bekanta dig med våra reseberättelser från de senaste resorna.

Under hösten i åk 2 börjar förberedelserna inför resorna. Då får du välja ditt resmål; en studieresa till Indien eller till Berlin. Vi har också resemöten där din familj får ta del av upplägget med resan.På resan till Indien följer i regel tre lärare med och resan pågår under tre veckor. I kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering förbereder vi oss inför resan genom att jobba med frågor kring kultur, samhälle, geografi, religion och historia. Under resan pågår många diskussioner om vad vi möter och när vi är hemma återkommer vi till, och redovisar våra upplevelser i de flesta kurser, både under våren och kommande läsår. Ibland gör vi stora utställningar och "scrapbooks" som efterarbete, och några elever besöker Uppsalas grundskolor och berättar om sin resa.

På resan till Berlin följer också tre lärare med. Ni bor på vandrarhem och under den två veckor långa studieresan går ni igenom ett väl genomarbetat program med många intressanta programpunkter varje dag. Ni besöker också och lär er känna elever på en gymnasieskola i Berlin.

Ett viktigt kriterium för att få möjlighet att delta på studieresorna, är att du som elev inte har för hög frånvaro. Du kan också välja att inte delta i någon av resorna och får du särskilda uppgifter att jobba med hemma och på skolan.