Språk

Det mänskliga språket engagerar oss och vi engagerar varandra genom vårt dagliga språkbruk. Internationella gymnasiet i Uppsala är skolan med känsla för språket.

Kvinna skriver hej på olika språk på tavlan

Mångkulturellt gymnasium

På Internationella gymnasiet i Uppsala jobbar och pluggar människor med en mångfacetterad kulturell bakgrund och därmed också med många olika språk. För nuvarande finns ett  tiotal språk representerade under ett och samma tak. Det är en rikedom och en utmaning för en skola.

Utmaningar

Utmaningen kan vara att du får lära dig att tala ett främmande språk, att uppfatta men framför allt också att tolka det skrivna och talade språket rätt.

God handledning

I det här arbetet spelar naturligtvis lärarna på skolan en stor roll. De håller i trådarna, de kopplar samman företeelser, de förklarar och handleder och hjälper på så vis dig som elev att lära dig förstå både individen och samhället  - dig själv och andra.

Inspirerande språkundervisning

Vilket språk du än lär dig hos oss - svenska, engelska franska, japanska, spanska, tyska eller arabiska - kommer du att delta i en levande undervisning tillsammans med lärare som brinner för språkundervisningen. Inte minst för att de flesta av dem har språket de lär ut som sitt modersmål.

Folkuniversitetets språkkurser

Vår skola drivs av Folkuniversitetet, som är ett studieförbund, och för dig som elev betyder det att du kan fördjupa dina språkkunskaper genom att delta i en kvällskurs som Folkuniversitetet ger i skolans lokaler. Om deltagarantalet på kursen inte är full, får du som elev dessutom läsa kursen helt gratis!