Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning

Vill du att ditt gymnasieval ska handla både om din framtid och vad du kan göra för andra människor och samhällen? Funderar du kring Sveriges plats och roll i världen? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap rätt val för dig.

samsam

Samhällsinriktningen tar upp viktiga och aktuella frågeställningar kring demokrati, kommunikation, etik, genus, makt och miljö. Du får lära dig om samhällsstrukturer och olika livsvillkor samtidigt som du får träna dig på att tolka och förklara dina kunskaper genom att använda samhällsvetenskapliga metoder.

Programmet är brett och förbereder dig för högskolestudier och yrken som till exempel jurist, statsvetare, lärare, journalist och ekonom. 

SAM­sam har internationell inriktning och vi gör en studieresa till ett annat land. Vår kurs Vetenskaplighet med internationell fördjup­ ning är direkt kopplad till gymnasiearbetet och resan i årskurs 2.

All undervisning, förutom i språk, är på svenska. 

Studieplan Åk 1

Moderna språk 1 100
Moderna språk 3 100
Engelska 5 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Naturkunskap 1b 100
Summa 900-1000
Valmöjligheter åk 1-3  
Japanska steg 1-2  
Tyska steg 1-5  
Franska steg 1-5  
Spanska steg 1-5  
Arabiska steg 1-3
Modersmål steg 1-3
 
Svenska som andraspråk  

Studieplan Åk 2

Moderna språk 2 100
Moderna språk 4 100
Psykologi 1 50
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Vetenskaplighet med internationell fördjupning 100
Samhällskunskap 2 100
Matematik 2b 100
Summa 850-1050
Valmöjligheter åk 2  
Idrott och hälsa 2  
Estetisk kommunikation  

Studieplan Åk 3

Gymnasiearbete 100
Svenska 3 100
Filosofi 1 50
Internationella relationer 100
Sociologi 100
Religion 1 50
Religion 2 50
Samhällskunskap 3 100
   
Moderna språk 3 100
Summa 750-950
Valmöjligheter åk 3  
Engelska 7  
Naturkunskap 2  
Matematik 3b