Det viktiga värdegrundsarbetet

Einar Hansengymnasiet är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Det viktiga värdegrundsarbetet

På Einar Hansengymnasiet skapar vi tillsammans glädje, trygghet, inkludering, nyfikenhet och stimulerar lusten att lära.

Vi välkomnar varandra med ett leende i en trygg och inkluderande skolmiljö där gemenskap och omtanke står i fokus.

Vi vill att lärandet ska vara glädjefyllt och tillsammans deltar vi aktivt i skolarbete och skolutveckling. Vi stöttar och visar varandra respekt. Tillsammans upptäcker vi att kunskap förändrar.