Det viktiga värdegrundsarbetet

Einar Hansengymnasiet är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Det viktiga värdegrundsarbetet

På Einar Hansengymnasiet lägger vi vikt på att uppdraget kring kunskap och värden är gemensamt.

Det innebär att arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, delaktighet och inflytande samt medborgarfostrande inslag i undervisningen hänger ihop. 

All skolans personal samt elever är involverade i arbetet med skolans värdegrund och är en del av det löpande arbetet på skolan. 

Just nu håller vi på arbeta fram en gemensam värdegrund tillsammans med eleverna utifrån vad de vill: Se, Höra och Känna på Einar Hansengymnasiet.