Einars elevkår 2023/2024

Vårt mål är att bygga en stark gemenskap där varje elev känner sig sedd, hörd och inkluderad. Med öppna dörrar och öppna hjärtan strävar vi efter att skapa en plats där varje individ trivs och känner denna gemenskap.

Vi är stolta över vår skola och för den gemenskap och för det engagemang som vi har tillsammans. För att ha kul ihop kommer vi att fortsätta arrangera spännande och roliga aktiviteter. Genom dessa aktiviteter hoppas vi skapa minnen och upplevelser som gör att man minns Einar med glädje, både över att man fick de kunskaper och förmågor man behövde för vidare studier samtidigt som hade det riktigt kul. Under det kommande läsåret jobbar vi för att stärka banden med fler skolor genom flera fotbollsmatcher, där vi inte bara spelar för seger utan också för vår gemenskap och samhörighet.

Hälsningar,

Darin Abdulkareem

Ordförande, Elevkåren EHG 2023/2024