Rektor Johan har ordet

Johan Holgersson är rektor på Einar Hansengymnasiet. Vad anser han vara det allra bästa med att vara rektor och vilket är hans uppdrag som rektor?

Johan Holgersson, rektor Einar Hansengymnasiet

Att vara rektor är ett av samhällets roligaste och viktigaste jobb. Jag får varje dag träffa kloka unga vuxna, (elever) med olika drivkrafter, personligheter och kompetenser. På skolan har vi engagerade och duktiga lärare som undervisar i en mix av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Mitt uppdrag är att leda det lärande som sker på skolan mot en högskoleförberedande examen för alla elever. Gymnasieutbildningen ska vara likvärdig, oavsett vilka förutsättningar man har som elev. Våra unga vuxna på skolan ska ha värdegrund vilande på demokratins grund, vara ansvarskännande och mycket väl förberedda på vidare högskolestudier och för att senare verka och vara aktiva i samhället.

Vad är Einar Hansengymnasiets målbild och vision?

Vår målbild har sin grund i den forskning som Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson har gjort kring " Att organisera för skolframgång".

Eleverna möts av höga förväntningar från lärare och rektorer. De vet vad som förväntas av dem, så väl i lärandesituationen som i sociala sammanhang. De möts av tydliga ramar och liknande undervisningsupplägg över årskurs-och ämnesgränser. Elevernas styrkor och utvecklingsmöjligheter i lärandet är kända av hela lärarkollektivet. Sammantaget skapar det en trygghet, stabilitet och kontinuitet i elevernas lärandemiljö som är gynnsam för lärandet.

Vår vision är att är att Einar Hansen ska vara den bästa gymnasiesprångbrädan i Malmö för våra elever mot vidare studier på högskola och universitet.

Vi har tre år tillsammans – dessa gymnasieår ska vi tillsammans göra till den bästa skoltiden!

Läs mer om och kontakta Johan