Målbild för Einar Hansengymnasiet

Vi har en gemensam målbild på Einar Hansengymnasiet. Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på skolan går ständigt framåt och vi utvecklar kontinuerligt den i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Målbild för Einar Hansengymnasiet.

Einar Hansengymnasiets målbild 

Vår målbild har sin grund i den forskning som Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson har gjort kring " Att organisera för skolframgång".

Eleverna möts av höga förväntningar från lärare och rektorer. De vet vad som förväntas av dem, så väl i lärandesituationen som i sociala sammanhang. De möts av tydliga ramar och liknande undervisningsupplägg över årskurs-och ämnesgränser. Elevernas styrkor och utvecklingsmöjligheter i lärandet är kända av hela lärarkollektivet. Sammantaget skapar det en trygghet, stabilitet och kontinuitet i elevernas lärandemiljö som är gynnsam för lärandet.